sztab@kwateraglowna.pl phone. 531 638 000 (hours od poniedziałku do soboty 12:00-22:00, w niedziele 10:00-20:00)

Kwatera

sprzęt

Jak wszystkie dobre rzeczy na tym świecie, Kwatera Główna zrodziła się z marzenia i pasji. Stworzenie miejsca, w którym można aktywne spędzić wolny czas, od zawsze było dla nas prawdziwym wyzwaniem. We Wrocławiu, pomimo niezwykłości tego miasta, brakuje ciekawych przestrzeni, w których można spędzić beztroskie chwile z przyjaciółmi, tworząc tym samym niezapomniane wspomnienia. W naszym Centrum pragniemy zapełnić tę lukę, samemu przy tym dobrze się bawiąc.

GRY POJEDYNCZE

Edytuj
ILOŚĆ GIER CZAS GRY CENA KOLEJNA GRA
1 gra ok. 20 minut 25zł/os. 20 zł/os.
2 gry ok. 2 x 20 minut 40 zł/os. 20 zł/os.

Obecnie może grać do 12 osób jednocześnie. Zachęcamy do rezerwacji gry przed przyjściem.
Od powyższych cen obowiązują aktualne rabaty i promocje. Przy rezerwacjach poniżej 8 osób istnieje możliwość dołączenia do gry innej grupy/pojedynczych graczy. Oferujemy rataby dla uczniów i studentów do godziny 17:00.

REZERWACJE GRUPOWE

Edytuj
TERMIN CENA KOLEJNA GODZINA
Poniedziałek-Czwartek, od 12:00 do 17:00 400 zł / 2h 200 zł
Poniedziałek-Czwartek, od 17:00 do 22:00 600 zł / 2h 300 zł
Piątek, od 12:00 do 17:00 500 zł / 2h 250 zł
Piątek, od 17:00 do 22:00 700 zł / 2h 350 zł
Sobota i Święta, od 12:00 do 17:00 700 zł / 2h 350 zł
Niedziela, od 12:00 do 22:00 500 zł / 2h 250 zł

Min. 2 godz., polecamy grupy do 20–25 uczestników (imprezy zamknięte, organizacja mini-turniejów, piłkarzyki gratis). W ramach powyższej oferty możliwa jest organizacja imprez firmowych, wieczorów kawalerskich, urodzin itp.

WCZESNE NOCKI – OD 22:00 DO 24:00

Edytuj
TERMIN PIERWSZE 4H KOLEJNA GODZINA
Poniedziałek-Czwartek 1000 zł 200 zł
Piątek-Niedziela 1200 zł 250 zł

Grupy zorganizowane do 20 -25 uczestników.

NOCKI – OD 22:00 DO 02:00

Edytuj
TERMIN PIERWSZE 4H KOLEJNA GODZINA
Poniedziałek-Czwartek 800 zł 200 zł
Piątek-Niedziela 1000 zł 250 zł

KARNETY

Edytuj
ILOŚĆ WEJŚĆ CENA
5 wejść po godzinie, płątnośc za 4 wejścia + 1 gratis! 160 zł
20 wejść po 1 godzinie 450 zł
40 wejść po 1 godzinie 800 zł

Karnety są imienne i można je wykorzystać w przeciągu roku od nabycia w godzinach otwarcia centrum. Jedna godzina zabawy może wówczas kosztować tylko 20 zł! Istnieje również możliwość zakupu karnetu na 5 wejść ze zniżką uczniowską bądź studencką (do wykorzystania od poniedziałku do piątku w godzinach, w których obowiązują zniżki). Wejście na godzinę to 2 gry 20-minutowe.

scenariusze

Zabawa w labiryncie Kwatery Głównej we Wrocławiu

Zabawy nasze przeprowadzane są w specjalnie sporządzonym labiryncie. Duża ilość korytarzy, ciemne zaułki, tajemnicze przejścia jak również okienka strzelnicze to nie wszystko, co można w nim znaleźć.

Zanim rozpoczniesz swoją imprezę z przyjaciółmi dobrze się przygotuj!

Pasjonaci pragnący zaplanować wcześniej strategię mają możliwość dokładnie przyjrzeć się naszemu labiryntowi poprzez poniższą wizualizację!

mapa

(Polski) Zabawa w labiryncie Kwatery Głównej we Wrocławiu

Zabawy nasze przeprowadzane są w specjalnie sporządzonym labiryncie. Duża ilość korytarzy, ciemne zaułki, tajemnicze przejścia jak również okienka strzelnicze to nie wszystko, co można w nim znaleźć.

Zanim rozpoczniesz swoją imprezę z przyjaciółmi dobrze się przygotuj!

Pasjonaci pragnący zaplanować wcześniej strategię mają możliwość dokładnie przyjrzeć się naszemu labiryntowi poprzez poniższą wizualizację!

o kwaterze

Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec osób korzystających z usług obiektu Centrum Laser Taga “Kwatera Główna” mieszczącego się pod adresem Sienkiewicza 8a, 50-335 Wrocław (zwanym dalej “Centrum”).Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec osób korzystających z usług obiektu Centrum Laser Taga “Kwatera Główna” mieszczącego się pod adresem Sienkiewicza 8a, 50-335 Wrocław (zwanym dalej “Centrum”).

1. Wprowadzenie/postanowienia wstępne

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie Centrum jest „KG Sp. z o.o.” z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 8a we Wrocławiu, NIP: 898-221-44-09 KRS: 0000579940 (zwany dalej „Organizatorem”). Organizator świadczy usługę gry interaktywnej “Laser Tag” (zwanej dalej “Grą”) poprzez wstęp do Centrum Rozrywki, zgodnie z aktualnym opisem i cennikiem umieszczonym w Centrum oraz na stronie internetowej www.kwateraglowna.pl,   
 2. Osoby korzystające z usługi (zwane dalej “Uczestnikami”) na czas Gry otrzymują sprzęt marki Zoltar (zwany dalej “Sprzętem”) składający się z: kamizelki, karabinu oraz opcjonalnego wyposażenia dodatkowego, a także uzyskują wstęp na teren do Gry (zwany dalej “Areną”),   
 3. Uczestnicy na czas przebywania w Centrum zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu,   
 4. W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do poniższego regulaminu,   
 5. Gry w Centrum rozgrywane są na bazie uprzednio wykonanych rezerwacji, dokonywanych drogą elektroniczną bądź telefoniczną,   
 6. Wstęp na arenę jest możliwy wyłączenie po zakupieniu biletu lub okazaniu bonu upominkowego bądź zaproszenia,   
 7. Każda osoba przed przystąpieniem do gry zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem. Udział w Grze równoznaczny jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Uczestnicy imprez i gier w Laser Taga

 1. W Grze mogą brać udział osoby w wieku od 13. roku życia. W wyjątkowych przypadkach po indywidualnych ustaleniach z Organizatorem udział mogą brać również osoby młodsze za zgodą i pod opieką osób dorosłych,   
 2. Wyklucza się udział w Grze:

  • osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw),
  • kobiet w ciąży,
  • osób, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności:
   • cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia, np. epilepsja, schorzenia wzroku,
   • cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia, np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp., 
 3. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry, odpowiedzialność ponosi Uczestnik
 4. Uczestnicy powinni przystąpić do Gry w obuwiu o płaskiej podeszwie. Niedozwolona jest Gra w butach na obcasie,
 5. Obsługa Centrum ma prawo odmówić uczestnictwa w Grze osobom niespełniającym w/w wymagań, 
 6. W wyjątkowych okolicznościach obsługa Centrum może odmówić uczestnictwa w Grze bez podania przyczyny.

3. Zasady zachowania w Centrum

 1. W trakcie gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń obsługi Centrum, 
 2. W trakcie gry zabrania się:

  • biegania,
  • wspinania się na ściany lub konstrukcje,
  • przestawiania aranżacji,
  • bezpośredniego kontaktu fizycznego z innymi graczami lub łapania za ich karabiny,
  • wymachiwania, rzucania, uderzania karabinem lub innymi przedmiotami,
  • czołgania,
  • używania niecenzuralnych słów, obraźliwych zwrotów bądź innych wulgaryzmów,
  • używania ognia,
  • używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, niszczenia bądź celowego zanieczyszczania,
  • zasłaniania czujników trafień odzieżą lub innymi przedmiotami,
  • wnoszenia na Arenę jedzenia, picia oraz wszelkich zbędnych do przeprowadzenia Gry przedmiotów,
 3. Karabin w trakcie Gry powinien być trzymany przez Uczestnika oburącz,
 4. W trakcie Gry na Arenie mogą przebywać jedynie jej Uczestnicy oraz obsługa Centrum, pozostałe osoby powinny czekać na jej zakończenie w Kantynie;
 5. Uczestnik, który ma problem z obsługą Sprzętu lub zauważył jego nieprawidłowe działanie zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do obsługi Centrum,
 6. Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
 7. Na terenie Centrum obowiązuje zakaz spożywania alkoholu,
 8. Uczestnicy nie mogą opuszczać terenu Centrum wraz z powierzonym im Sprzętem,
 9. Osoby niestosujące się do powyższych uregulowań mogą zostać wyproszone z Areny przed upływem czasu gry bez prawa do zwrotu opłaty za usługę. W w/w przypadku dla zachowania porządku może zostać wezwana Ochrona Centrum,
 10. Uczestnicy powinni przechowywać drobne i cenne przedmioty w zamykanych szafkach udostępnionych przez Organizatora. Kluczyki do szafek udostępniane są za zostawieniem dokumentu tożsamości w depozycie. W razie zagubienia udostępnionego kluczyka Klient jest zobowiązany uiścić kwotę 20 zł celem pokrycia kosztu wyrobienia nowego kluczyka,
 11. Uczestnicy noszący okulary bądź elementy ozdobne ubioru powinni je zdjąć lub mieć odpowiednio zabezpieczone.

4. Odpowiedzialność stron

 1. Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że Arena jest pomieszczeniem o słabym oświetleniu, a Gra jest sportem wymagającym wysiłku psychofizycznego oraz mogącym powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne). Będąc tego świadomym, uczestnicy dobrowolnie decydują się na udział w Grze,
 2. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, kopia polisy do wglądu w Centrum, oraz środki pierwszej pomocy,
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego regulaminu,
 4. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami jego naprawy zgodnie z fakturą wystawioną przez producenta – nie dotyczy to powstawania rys i kosmetycznego zużywania sprzętu,
 5. W przypadku uszkodzeń ścianek, konstrukcji czy innych przedmiotów będących wyposażeniem Areny wynikających z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami ich napraw lub wymiany,
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i odzież pozostawione na terenie Centrum, a także za rzeczy zagubione.

5. Rezerwacje i czas gry

 1. Rezerwacji można dokonywać na wolne terminy drogą elektroniczną bądź telefonicznie pod numerem +48 531 638 000,
 2. Przy dokonywaniu rezerwacji grupowych na wstęp do Centrum na czas powyżej jednej godziny wymagany jest zadatek rezerwacyjny w wysokości 100 zł za pierwsze 2h rezerwacji  i kolejne 100 zł za każdą kolejną godzinę (z wyłączeniem pakietów „nocka”, w ich przypadku zadatek 100 zł jest liczony od 4h rezerwacji). Wartość zadatku jest zaliczana do ostatecznego rozliczenia rezerwacji.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji lub niezjawienia się Klientów w umówionym terminie, zadatek przepada. Zadatek pełni również funkcję zabezpieczającą i gwarantującą utrzymanie pełnego wymiaru złożonej rezerwacji, w przypadku zmniejszenia pierwotnego czasu rezerwacji w terminie do dwóch dni przed rozpoczęciem rezerwacji, zadatek przepada na poczet rekompensaty za niewykorzystany blokowany czas na Centrum.
 4. Wstęp na Arenę na raz może zostać udzielony 12 osobom. Oznacza to, że w tym samym czasie Organizator może przyjąć dwie lub więcej rezerwacji pochodzących od różnych Klientów na ten sam czas Gry do maksymalnej liczby 12 osób,
 5. Grupa Klientów w liczbie poniżej maksymalnej liczby osób uczestniczy w Grze na wyłączność jedynie w przypadku wykupienia min. dwóch godzin wstępu lub zadeklarowaniu wyłączności i opłaceniu stawki za wstęp za minimum 8 osób,
 6. Jeśli Klienci, którzy złożyli rezerwację, nie zjawią się w czasie do 5 min od umówionej godziny rezerwacji, wówczas:

  • rezerwacja może przepaść na korzyść przebywających na Centrum osób,
  • ilość gier lub czas gry (w stosunku od obowiązującego w ofercie, bez zmiany opłaty za wstęp) może zostać skrócony, jeśli bezpośrednio po w/w rezerwacji następuje kolejna rezerwacja, 
 7. Uczestnik który rezygnuje z Gry przed upływem jej czasu, nie ma prawa do zwrotu opłaty za wstęp,
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia rezerwacji Klienta z przyczyn  niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających bądź wysoce utrudniających świadczenie usługi / przeprowadzenie gry. Organizator zobowiązuje się zaproponować alternatywny termin rezerwacji w przypadku odwołania,
 9. W sprawach spornych rozwiązanie proponuje Organizator.

6. Postanowienia końcowe

 1. Rzadko występujące, drobne usterki w działaniu Sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji. Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że korzystają ze sprzętu elektronicznego, na który działają w trakcie Gry duże siły i drobne usterki mogą mieć miejsce bez winy Uczestnika bądź Obsługi Centrum,
 2. W sytuacjach, gdy wystąpi poważniejsza wada sprzętu niewynikająca z winy Uczestnika, a wpływająca w znacznym stopniu na wynik Gry lub czas jego Gry, Organizator może zaproponować indywidualny rabat na kolejną Grę lub Gry albo zwrot całości lub części opłaconej kwoty,
 3. Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i BHP. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
 4. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby zarządcy areny.

regulamin

(Polski) Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec osób korzystających z usług obiektu Centrum Laser Taga “Kwatera Główna” mieszczącego się pod adresem Sienkiewicza 8a, 50-335 Wrocław (zwanym dalej “Centrum”).Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec osób korzystających z usług obiektu Centrum Laser Taga “Kwatera Główna” mieszczącego się pod adresem Sienkiewicza 8a, 50-335 Wrocław (zwanym dalej “Centrum”).

1. Wprowadzenie/postanowienia wstępne

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie Centrum jest „KG Sp. z o.o.” z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 8a we Wrocławiu, NIP: 898-221-44-09 KRS: 0000579940 (zwany dalej „Organizatorem”). Organizator świadczy usługę gry interaktywnej “Laser Tag” (zwanej dalej “Grą”) poprzez wstęp do Centrum Rozrywki, zgodnie z aktualnym opisem i cennikiem umieszczonym w Centrum oraz na stronie internetowej www.kwateraglowna.pl,
 2. Osoby korzystające z usługi (zwane dalej “Uczestnikami”) na czas Gry otrzymują sprzęt marki Zoltar (zwany dalej “Sprzętem”) składający się z: kamizelki, karabinu oraz opcjonalnego wyposażenia dodatkowego, a także uzyskują wstęp na teren do Gry (zwany dalej “Areną”),
 3. Uczestnicy na czas przebywania w Centrum zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu,
 4. W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do poniższego regulaminu,
 5. Gry w Centrum rozgrywane są na bazie uprzednio wykonanych rezerwacji, dokonywanych drogą elektroniczną bądź telefoniczną,
 6. Wstęp na arenę jest możliwy wyłączenie po zakupieniu biletu lub okazaniu bonu upominkowego bądź zaproszenia,
 7. Każda osoba przed przystąpieniem do gry zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem. Udział w Grze równoznaczny jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Uczestnicy imprez i gier w Laser Taga

 1. W Grze mogą brać udział osoby w wieku od 13. roku życia. W wyjątkowych przypadkach po indywidualnych ustaleniach z Organizatorem udział mogą brać również osoby młodsze za zgodą i pod opieką osób dorosłych,
 2. Wyklucza się udział w Grze:
  • osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw),
  • kobiet w ciąży,
  • osób, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności:
   • cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia, np. epilepsja, schorzenia wzroku,
   • cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia, np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.,
 3. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry, odpowiedzialność ponosi Uczestnik
 4. Uczestnicy powinni przystąpić do Gry w obuwiu o płaskiej podeszwie. Niedozwolona jest Gra w butach na obcasie,
 5. Obsługa Centrum ma prawo odmówić uczestnictwa w Grze osobom niespełniającym w/w wymagań,
 6. W wyjątkowych okolicznościach obsługa Centrum może odmówić uczestnictwa w Grze bez podania przyczyny.

3. Zasady zachowania w Centrum

 1. W trakcie gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń obsługi Centrum,
 2. W trakcie gry zabrania się:
  • biegania,
  • wspinania się na ściany lub konstrukcje,
  • przestawiania aranżacji,
  • bezpośredniego kontaktu fizycznego z innymi graczami lub łapania za ich karabiny,
  • wymachiwania, rzucania, uderzania karabinem lub innymi przedmiotami,
  • czołgania,
  • używania niecenzuralnych słów, obraźliwych zwrotów bądź innych wulgaryzmów,
  • używania ognia,
  • używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, niszczenia bądź celowego zanieczyszczania,
  • zasłaniania czujników trafień odzieżą lub innymi przedmiotami,
  • wnoszenia na Arenę jedzenia, picia oraz wszelkich zbędnych do przeprowadzenia Gry przedmiotów,
 3. Karabin w trakcie Gry powinien być trzymany przez Uczestnika oburącz,
 4. W trakcie Gry na Arenie mogą przebywać jedynie jej Uczestnicy oraz obsługa Centrum, pozostałe osoby powinny czekać na jej zakończenie w Kantynie;
 5. Uczestnik, który ma problem z obsługą Sprzętu lub zauważył jego nieprawidłowe działanie zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do obsługi Centrum,
 6. Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
 7. Na terenie Centrum obowiązuje zakaz spożywania alkoholu,
 8. Uczestnicy nie mogą opuszczać terenu Centrum wraz z powierzonym im Sprzętem,
 9. Osoby niestosujące się do powyższych uregulowań mogą zostać wyproszone z Areny przed upływem czasu gry bez prawa do zwrotu opłaty za usługę. W w/w przypadku dla zachowania porządku może zostać wezwana Ochrona Centrum,
 10. Uczestnicy powinni przechowywać drobne i cenne przedmioty w zamykanych szafkach udostępnionych przez Organizatora. Kluczyki do szafek udostępniane są za zostawieniem dokumentu tożsamości w depozycie. W razie zagubienia udostępnionego kluczyka Klient jest zobowiązany uiścić kwotę 20 zł celem pokrycia kosztu wyrobienia nowego kluczyka,
 11. Uczestnicy noszący okulary bądź elementy ozdobne ubioru powinni je zdjąć lub mieć odpowiednio zabezpieczone.

4. Odpowiedzialność stron

 1. Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że Arena jest pomieszczeniem o słabym oświetleniu, a Gra jest sportem wymagającym wysiłku psychofizycznego oraz mogącym powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne). Będąc tego świadomym, uczestnicy dobrowolnie decydują się na udział w Grze,
 2. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, kopia polisy do wglądu w Centrum, oraz środki pierwszej pomocy,
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego regulaminu,
 4. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami jego naprawy zgodnie z fakturą wystawioną przez producenta – nie dotyczy to powstawania rys i kosmetycznego zużywania sprzętu,
 5. W przypadku uszkodzeń ścianek, konstrukcji czy innych przedmiotów będących wyposażeniem Areny wynikających z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami ich napraw lub wymiany,
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i odzież pozostawione na terenie Centrum, a także za rzeczy zagubione.

5. Rezerwacje i czas gry

 1. Rezerwacji można dokonywać na wolne terminy drogą elektroniczną bądź telefonicznie pod numerem +48 531 638 000,
 2. Przy dokonywaniu rezerwacji grupowych na wstęp do Centrum na czas powyżej jednej godziny wymagany jest zadatek rezerwacyjny w wysokości 100 zł za pierwsze 2h rezerwacji  i kolejne 100 zł za każdą kolejną godzinę (z wyłączeniem pakietów „nocka”, w ich przypadku zadatek 100 zł jest liczony od 4h rezerwacji). Wartość zadatku jest zaliczana do ostatecznego rozliczenia rezerwacji.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji lub niezjawienia się Klientów w umówionym terminie, zadatek przepada. Zadatek pełni również funkcję zabezpieczającą i gwarantującą utrzymanie pełnego wymiaru złożonej rezerwacji, w przypadku zmniejszenia pierwotnego czasu rezerwacji w terminie do dwóch dni przed rozpoczęciem rezerwacji, zadatek przepada na poczet rekompensaty za niewykorzystany blokowany czas na Centrum.
 4. Wstęp na Arenę na raz może zostać udzielony 12 osobom. Oznacza to, że w tym samym czasie Organizator może przyjąć dwie lub więcej rezerwacji pochodzących od różnych Klientów na ten sam czas Gry do maksymalnej liczby 12 osób,
 5. Grupa Klientów w liczbie poniżej maksymalnej liczby osób uczestniczy w Grze na wyłączność jedynie w przypadku wykupienia min. dwóch godzin wstępu lub zadeklarowaniu wyłączności i opłaceniu stawki za wstęp za minimum 8 osób,
 6. Jeśli Klienci, którzy złożyli rezerwację, nie zjawią się w czasie do 5 min od umówionej godziny rezerwacji, wówczas:
  • rezerwacja może przepaść na korzyść przebywających na Centrum osób,
  • ilość gier lub czas gry (w stosunku od obowiązującego w ofercie, bez zmiany opłaty za wstęp) może zostać skrócony, jeśli bezpośrednio po w/w rezerwacji następuje kolejna rezerwacja,
 7. Uczestnik który rezygnuje z Gry przed upływem jej czasu, nie ma prawa do zwrotu opłaty za wstęp,
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia rezerwacji Klienta z przyczyn  niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających bądź wysoce utrudniających świadczenie usługi / przeprowadzenie gry. Organizator zobowiązuje się zaproponować alternatywny termin rezerwacji w przypadku odwołania,
 9. W sprawach spornych rozwiązanie proponuje Organizator.

6. Postanowienia końcowe

 1. Rzadko występujące, drobne usterki w działaniu Sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji. Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że korzystają ze sprzętu elektronicznego, na który działają w trakcie Gry duże siły i drobne usterki mogą mieć miejsce bez winy Uczestnika bądź Obsługi Centrum,
 2. W sytuacjach, gdy wystąpi poważniejsza wada sprzętu niewynikająca z winy Uczestnika, a wpływająca w znacznym stopniu na wynik Gry lub czas jego Gry, Organizator może zaproponować indywidualny rabat na kolejną Grę lub Gry albo zwrot całości lub części opłaconej kwoty,
 3. Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i BHP. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
 4. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby zarządcy areny.

faq

(Polski) Ile osób może grać jednocześnie? W jak dużej grupie możemy przyjść?
Obecnie na labiryncie jednocześnie może zagrać do 14 osób. Na dłuższe rezerwacje/nocki może śmiało przyjść nawet do 20-25 osób. Wtedy dzielimy graczy na grupy i każda z nich gra pojedynczo, podczas gdy pozostali mogą odpocząć i przyjrzeć się wynikom ostatniej rozgrywki, a także zagrać w piłkarzyki.

Kto może grać?
Praktycznie każdy, kto ukończył 13. rok życia. Młodsze osoby mogą przyjść pod opieką rodziców, po wcześniejszej indywidualnej konsultacji i ustaleniu czy dziecko będzie wystarczająco duże do gry. Jedynie w przypadku osób, u których stan zdrowia może nie pozwalać na wysiłek fizyczny i/lub większą dawkę adrenaliny, radzimy zastanowić się nad własnymi możliwościami i potencjalnymi konsekwencjami.

Czy ten laser jest niebezpieczny dla oczu? Czy dajecie graczom gogle ochronne?
Nasz sprzęt jest “laserowy” tylko potocznie. Emituje on rozproszone światło podczerwone (strzały) i zwykłe (efekty świetlne). Nie ma tu używanej w innych tego typu systemach skupionej wiązki laserowej, nie jest więc też potrzebna ochrona oczu i gra jest w pełni bezpieczna. Karabin w dużym uproszczeniu to duża kopia pilota do telewizora.

Gdzie odbywa się gra?
Gramy na naszej podziemnej arenie, czyli specjalnie urządzonym do tego labiryncie z przeszkodami i kryjówkami. Polecamy go zwłaszcza początkującym 🙂 Gra na zewnątrz jest również możliwa przy wielogodzinnych/całodniowych rezerwacjach (ceny i warunki ustalane indywidualnie).

Jak duży jest teren do gry?
Nasza arena ma ok. 340m2 przeznaczonych do grania – wystarczająca przestrzeń do świetnej zabawy przy obecnej aranżacji. Są ciaśniejsze przejścia i korytarze, a także miejsca, gdzie jest więcej otwartej przestrzeni. Antresole czy obniżone przejścia pod nią to kolejny bardzo ciekawy element wystroju naszego labiryntu, wszystko oczywiscie okraszone wieloma militarnymi gadżetami i akcesoriami, które gwarantuja naprawdę niezapomniane wrażenia!

Czy można się “przykampić”?
Są miejsca z okienkami strzelniczymi, gdzie można bezpieczniej oddawać strzały, jednak każdego takiego “snajpera” można zajść od drugiej strony. Nie ma więc możliwości schowania się w jednym tylko miejscu, będąc w pełni bezpiecznym i nabijać sobie punkty. Układ labiryntu wymusza na graczach bardzo dynamiczną rozgrywkę wymagającą dużo ruchu i odpowiedniego manewrowania by osiągnąć zwycięstwo.

Czy to boli? Skąd leci ta kulka?
W laser-tag nie ma kulek i trafienie nie powoduje bólu. Strzela się wiązką podczerwoną, emitowaną przez lufę karabinu, którą jako trafienia rozpoznają czujniki umieszczone na kamizelkach graczy.

Czy muszę się przebierać? W co mam się ubrać?
Nie ma potrzeby specjalnego ubioru. Można do nas przyjść bez przygotowania – na przykład prosto z pracy 🙂 Jednakże Paniom nie polecamy gry w szpilkach – zalecane jest wygodne obuwie o płaskiej podeszwie. W przypadku dłuższych rezerwacji może być ewentualnie przydatna koszulka na zmianę po grze. Zalecamy ubrać się w nieco ciemniejsze ubrania, gdyż na naszej arenie zamontowane są lampy ultrafioletowe powodujące, ze wszystko co jest jasne i białe rozbłyska czyniąc z nas latwiejszy cel 🙂

Czym jeszcze Laser Tag różni się od paintballa/asg?
Mamy aż 4 wirtualne bronie w jednym karabinie: machinegun, shotgun, snipergun, anti-tank. Wszelkie parametry gier są definiowane przez nas – wszystko kontroluje elektronika, nie można więc oszukiwać. Ilość amunicji, żyć, przynależność do drużyn, “friendly fire”, czas gry, doładowania na bazach, sposób reaktywacji – wszystko to można ustawiać według preferencji graczy. Dodatkowo udostępniamy pełne statystyki po rozgrywce. Oczywiście rozgrywka jest w pełni bezbolesna i nie wymaga od nas usuwania uporczywych plam po kulach z farbą jak to w przypadku Paintballa i ASG.

Jak zliczane są punkty? Kto wygrywa?
Punkty liczone są po skutecznych trafieniach. 1 utracone życie przeciwnika = 1 punkt. Wygrywa gracz/drużyna, która zdobyła najwięcej punktów. Po kilku grach/turnieju widoczne jest również ogólne podsumowanie punktów. Dodatkowo w grach typu “deathmatch” (każdy na każdego) wynikiem wiążącym może być też bilans trafień i utraconych żyć.
Opcją są również punkty ujemne za trafienia graczy z własnej drużyny, jeśli parametr “friendly fire” zostanie włączony. Przykładowe statystyki dostępne po grze wyglądają tak. W przypadku gier/scenariuszy z ograniczoną liczbą żyć (respawnów) wygrywa drużyna lub zawodnik, który pozostanie przy życiu na końcu rundy (po upływie czasu gry).

Czy po grze dostanę statystyki?
Tak. Jeśli wpiszesz na listę swój email, wysyłamy do Ciebie wyniki zaraz po grze.

Jak rozpoznam, czy ktoś jest w mojej drużynie czy przeciw mnie?
Aby łatwiej było się rozpoznawać w trakcie gry, diody na ramionach jak i plecach kamizelek graczy świecą w odpowiednim dla danej drużyny kolorze (czerwony/niebieski/zielony).

Skąd będę wiedział, że zostałem trafiony i/lub straciłem życie?
System Zoltar wydaje realistyczne dźwięki odtwarzane z głośnika umieszczonego w każdej kamizelce. Słychać sygnały zarówno trafienia, jak i utraty życia. Dodatkowo diody na kamizelce sygnalizują te zdarzenia i zmieniają kolor kiedy gracz jest nieaktywny (po utracie życia). Na karabinie pojawia się imię osoby, której udało się nas ustrzelić, a procentowy wskaźnik poziomu życia widoczny również na ekranie karabinu wskazuje 0.

Co się dzieje, kiedy straciłem życie? Ile mam żyć?
Standardowo gracz, który utracił życie, wraca automatycznie do gry po czasie 7 sekund. Możliwy jest również wariant reaktywacji gracza w “bazie”, zwłaszcza dla gier drużynowych – podchodzi się wtedy do specjalnego urządzenia na arenie, gdzie automatycznie jest się przywracanym do gry. Domyślnie liczba żyć jest nielimitowana, jednak dla chętnych/ bardziej doświadczonych graczy możliwy jest scenariusz z określoną liczbą żyć i opcjonalnie możliwością ich doładowania na “bazie”.

Ile mam amunicji? Co, jeśli ta się skończy?
Amunicji jest sporo, może się jednak skończyć. Domyślnie zapas jest realistyczny, a tryb “shotgun” ma nieograniczoną liczbę naboi, także nikt nie zostanie całkowicie bez amunicji. Parametry te możemy dowolnie modyfikować, a także ustawić doładowanie danej amunicji w bazie.

Więcej pytań?
Zapraszamy do kontaktu z nami, a także przejrzenia pozostałych sekcji strony.

Aktualności

Rekrutacja do obsługi klienta Kwatery Głównej!

Rekrutacja do obsługi klienta Kwatery Głównej!

09-11-2018

Chcesz sprawdzić się na polu obsługi klienta w centrum rozrywki? Sprawdź naszą ofertę 🙂

Niedziela Indywidualistów 04.06.2017

Niedziela Indywidualistów 04.06.2017

09-11-2017

Kolejna Niedziela Indywidualistów przed nami! Przyjdź postrzelać ze znajomym, gwarantujemy niezapomniane emocje 🙂

Informacja specjalna 1111

09-11-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tytuł informacji 10

Tytuł informacji 10

09-11-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget